ศูนย์ปฏิบัติธรรมซินหลิงฝ่าเหมินแห่งประเทศไทย 泰国曼谷「心灵法门」共修会 (Bangkok)

地址/Address:V 1/5 Grand De Ville, Srinakharin Road 42, Bangkok, Thailand

ที่อยู่: V 1/5 หมู่บ้านแกรนด์ เดอ วิลล์

ถนนศรีนครินทร์ ซอย 42

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

联络/Tel:(+66) 081-6185045 / (+66) 086-8036996

Email: guanyinxlfmbkk@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/guanyinxlfmbkk/

ศูนย์ปฏิบัติธรรมซินหลิงฝ่าเหมินแห่งประเทศไทย 泰国曼谷「心灵法门」共修会 (Bangkok)
based on 2000+ reviews
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar